Obliczenia wytrzymałościowe

 

Doświadczenie w obliczeniach wytrzymałościowych elementów kotlów stosowanych w Energetyce

 

Dokumentacja

- dokumentacja 2D i 3D w programie ARES Commander (*.dwg, *.dxf)

 

Rurociągi

- analiza podatności w programie Finnsap (także głównych rurociągów parowych)

- dobór sprężyn, podpór, prowadzeń

- globalne i lokalne wyboczenie

- doświadczenie w rozwiązaniach firm Lisega i Hydra

- próba wodna, czyszczenie chemiczne

- analiza modalna

- dopuszczalne obciążenia króćców

 

Kanały powietrza i spalin, leje zsypu popiołu

- dobór usztywnień

- obliczenia podpór, zawieszeń

- drgania własne

- wyboczenie globalne i lokalne

 

Konstrukcje stalowe

- nośność przekrojów

- stateczność elementów

- obliczenia spawów

- obliczenia połączeń śrubowych

 

Zawieszenia kotła

- dobór prętów zawieszeniowych, sprężyn

- wymiarowanie uszu

 

Inne elementy kotła

- wytrzymałość ciągu konwekcyjnego

- analiza komór

- nośność ścian membranowych

- zawieszenia wężownic

- układy belkowo - powłokowe

- rurowe podgrzewacze powietrza

- nośność rusztu

- prowadzenia kotła

- inne