Obliczenia wytrzymałościowe
 

 

PARAMETRY PRZEKROJÓW

 

Dwuteownik

 


Dwuteownik

 


 
Wysokość profilu H: [mm]
Szerokość półki B: [mm]
Wymiar b: [mm]
Wymiar h: [mm]
Pole powierzchni A: [mm2]
Moment bezwładności Ix: [mm4]
Wskaźnik wytrzym. (zginanie) Wx: [mm3]