Obliczenia wytrzymałościowe
 

 

PARAMETRY PRZEKROJÓW

 

Płaskownik

 

Płaskownik
 
Wysokość profilu h: [mm]
Szerokość profilu b: [mm]
Pole powierzchnii A: [mm2]
Moment bezwładności Ix: [mm4]
Wskaźnik wytrzym. (zginanie) Wx: [mm3]