Obliczenia wytrzymałościowe
 

 

PARAMETRY PRZEKROJÓW

 

Rura

 

 

Rura

 
Średnica rury: [mm]
Grubość rury: [mm]
Pole powierzchnii A: [mm2]
Moment bezwł. (zginanie) Ix: [mm4]
Wskaźnik wytrzym. (zginanie) Wx: [mm3]
Moment bezwł. (skręcanie) Io: [mm4]
Wskaźnik wytrzym. (skręcanie) Wo: [mm3]