Obliczenia wytrzymałościowe
 

 

PARAMETRY PRZEKROJÓW

 

Profil zamknięty prostokątny

 


Profil prostokątny

 
 
Wysokość profilu H: [mm]
Szerokość profilu B: [mm]
Wymiar b: [mm]
Wymiar h: [mm]
Pole powierzchni A: [mm2]
Moment bezwładności Ix: [mm4]
Wskaźnik wytrzym. (zginanie) Wx: [mm3]