Obliczenia wytrzymałościowe

 
OBLICZENIA BELEK
 
Belka jednostronnie utwierdzona z obciążeniem skupionym
 
 

 

Belka utwierdzona z obciążeniem skupionym 

 
Siła skupiona P: [N]
Długość l1: [mm]
Długość l2: [mm]
Moment bezwładności profilu I: [mm4]
Moduł Younga E: [N/mm2]
Reakcja Rc: [N]
Moment Mc = Mmax = [Nmm]
Ugięcie fA = fmax = [mm]
Ugięcie fB = [mm]