Oddziaływania w silosach

 

   W tym artykule zajmiemy się rozważaniami dotyczącymi oddziaływań w silosach. Generalnie obliczenia wg norm są dość zawiłe i skomplikowane. Dla zrozumienia samej idei wyznaczania oddziaływań skupimy się na prostych równaniach liniowych.W przypadku niskich silosów zależności liniowe dają często wystarczające przybliżenie. Problem pojawia się przy wysokich układach gdzie zależności liniowe powodują przeszacowanie wartości obciążeń dla poszczególnych ścian układu. Poniżej przedstawiono liniowy rozkład obciążeń dla silosu o niskiej ściance pionowej oraz nieliniowy dla silosów o wysokiej ściance pionowej.

 Parcie w silosie

             Silos niski                                 Silos wysoki

 

 

cdn.