Obliczenia wytrzymałościowe

 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

 

Dzisiaj skupimy się na temacie rozszerzalności cieplnej. W kotłach spotykanych w energetyce zagadnienie ekspansji termicznej pojawia się w wielu miejscach. Generalnie istnieje zasada że nie należy blokować rozszerzalności cieplnej bez wyrażnej takiej potrzeby. Ma to na celu uniknięcie powstawania dodatkowych naprężeń. Układy projektowane są więc w taki sposób aby pozwolić na swobodną ekspansję. Tam gdzie jest to potrzebne wprowadza się celowo podatność układu dla skompensowania przemieszczeń termicznych. Takie rozwiązania stosowane są przy doborze podparć i zawieszeń rurociągów, wężownic czy kanałów powietrza i spalin. Zdarzają się układy gdzie ekspansja termiczna blokowana jest w sposób naturalny przez sam układ i powstają naprężenia termiczne, ale o tym później.

 

c.d.n.

 

Zachęcam do pobrania programu do obliczeń współczynnika ekspansji:

Współczynnik rozszerzalności