Obliczenia wytrzymałościowe

 
OBLICZENIA BELEK
 
Belka jednostronnie utwierdzona z momentem skupionym
 
 

 

Belka utwierdzona z momentem skupionym 

 
Moment skupiony M: [Nmm]
Długość l1: [mm]
Długość l2: [mm]
Moment bezwładności profilu I: [mm4]
Moduł Younga E: [N/mm2]
Reakcja Rc = [N]
Moment Mc = [Nmm]
Moment Mmax = [Nmm]
Ugięcie fA = fmax = [mm]
Ugięcie fB = [mm]