Obliczenia wytrzymałościowe

 
OBLICZENIA BELEK
 
Belka jednostronnie utwierdzona z obciążeniem ciągłym rosnącym

 

Belka utwierdzona z obciążeniem ciągłym 
Obciążenie ciągłe q: [N/mm]
Długość l1: [mm]
Moment bezwładności profilu I: [mm4]
Moduł Younga E: [N/mm2]
Reakcja Rb: [N]
Moment Mb = Mmax = [Nmm]
Ugięcie fA = fmax = [mm]