Obliczenia wytrzymałościowe

 

 

PARAMETRY PRZEKROJÓW

 

Katownik (w trakcie budowy)

 


Katownik

 


 
Wymiar a: [mm]
Wymiar b: [mm]
Grubość s: [mm]
Pole powierzchni A: [mm2]
Środek ciężkości xc: [mm4]
Środek ciężkości yc: [mm4]
Moment bezwładności Ixc: [mm4]
Moment bezwładności Iyc: [mm4]