Obliczenia wytrzymałościowe

Polityka prywatności

System Atom.SMS realizowany jest przez zewnętrzny podmiot. W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu Atom.SMS przetwarzane są i gromadzone określone dane. Szanowane jest w pełni Twoje prawo do ochrony prywatności i danych osobowych. Wszelkie dane o charakterze poufnym przetwarzane są i gromadzone, dbając starannie o ich bezpieczeństwo.

Jeśli skorzystasz z usług Premium SMS

Wysyłając z telefonu komórkowego SMS o podwyższonej płatności w celu skorzystania z usług Premium udostępnianych z użyciem systemu, stajesz się jego użytkownikiem.

W takim wypadku przetwarzane są i gromadzone:

  • numer Twojego telefonu komórkowego;
  • treści wiadomości SMS, które wysłałeś oraz otrzymałeś z systemu Atom.SMS.

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne aby dostarczyć Ci usługę, którą zamówiłeś wysyłając SMS. Dane te gromadzone są także w celu zrealizowania ewentualnych reklamacji. Część usług jest realizowana przez zewnętrzne podmioty poza Atom.SMS. Aby zapewnić możliwość realizacji tych usług, przekazywane są Twoje dane podmiotowi właściwemu dla danej usługi, wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej skutecznego zrealizowania.

Do czego nie są wykorzystywane Twoje dane:

  • nie są udostępniane zewnętrznym podmiotom (z wyjątkiem podmiotów realizujących usługi, które zamówiłeś);
  • nie są przekazywane żadne dane pozwalające na personalną identyfikację Ciebie jako użytkownika telefonu komórkowego;
  • nie są wysyłane żadne wiadomości nie będące składnikiem zamówionych usług.