Obliczenia wytrzymałościowe

 

ŚCINANIE SPOINY PACHWINOWEJ

 

Ścinanie spoiny pachwinowej jest jednym z najczęściej rozpatrywanych zagadnień w obliczeniach wytrzymałościowych. W EN 1993-1-8 opisane są dwie metody obliczeń spoiny – kierunkowa i uproszczona. Na dole artykułu dostępny jest program, w którym do obliczeń wykorzystana jest metoda uproszczona. W przypadku stosowania różnych materiałów należy pamiętać o zastosowaniu w obliczeniach własności słabszego materiału. Wg Eurokodu spoiny pachwinowe mogą być stosowane do łączenia części w zakresie 60o do 120o. Kąt poniżej 60o jest również akceptowalny, ale spoinę należy traktować jako doczołową z niepełnym przetopem. Dla kąta powyżej 120o nośność spoiny powinna być sprawdzona w teście wg EN 1990. Ponadto spoina pachwinowa o długości efektywnej mniejszej niż max (30 mm; 6·a) nie powinna być spoiną nośną.

 

Ścinanie spoiny

 

Program można pobrać poniżej za opłatą SMS:

Uwaga! Płatność działa wyłącznie dla polskich numerów i na terenie Polski

Strefa płatna

Artykuł Ścinanie spoiny pachwinowej należy do strefy płatnej, do której wejście wymaga wysłania SMSa.

Dostęp na czas 7 dni:

Łączenie z serwerem, proszę czekać...

Tu wpisz kod otrzymany SMSem:

Płatności SMS obsługuje
Dostęp SMS