Obliczenia wytrzymałościowe

Poniżej przedstawiono poglądowo obszar możliwych do wykonania obliczeń. Dokładny zakres za uzgodnieniem.

 

NOŚNOŚĆ PRZEKROJÓW

- Obliczenia MES

 • materiały liniowe i nieliniowe
 • nieliniowości geometryczne
 • obliczenia wg Eurokodów

- obliczenia analityczne

 • nośność przekrojów wszystkich klas
 • metoda szerokości współpracującej
 • rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie, skręcanie, zginanie ze ścinaniem, zginanie z siłą podłużną, zginanie ze ścinaniem i siłą podłużną
 • obliczenia wg Eurokodów

 

           Zginanie belek    Skręcanie belek   Przekrój efektywny              

                                   Zginanie belek                                               Skręcanie belek         Przekrój efektywny

 

STATECZNOŚĆ ELEMENTÓW PEŁNOŚCIENNYCH

- Obliczenia MES

 • materiały liniowe i nieliniowe
 • analizy I-go i II-go rzędu (imperfekcje)
 • wyboczenie globalne i lokalne
 • obliczenia wg Eurokodów

- obliczenia analityczne

 • ściskanie, zginanie, zginanie i ściskanie, zwichrzenie i wyboczenie z płaszczyzny
 • obliczenia wg Eurokodów

Wyboczenie od ściskania   Wyboczenie giętno - skrętne  Wyboczenie od ścinania

     Wyboczenie                              Wyboczenie giętno-skrętne                              Wyboczenie od ścinania

     od ściskania                  

 

 

WYTRZYMAŁOŚĆ SPAWÓW

- spoiny pachwinowe

 • złącze zakładkowe, złącza zakładkowe - złącza długie
 • metoda uproszczona i bezpośrednia (Eurokody)
 • ścinanie

- spoiny doczołowe, czołowe złącze teowe

 • rozciąganie, rozciąganie z mimośrodem, ścinanie, zginanie, skręcanie
 • pełny i niepełny przetop
 • jedno i dwustronne

 

Zlacze zakladkowe          Ścinanie złącza teowego

                     Złącze zakładkowe                                                          Ścinanie złącza teowego

 

Rozciaganie spoiny czołowej         Spoina jednostronna  Spoina dwustronna

        Rozciąganie spoiny czołowej                          Spoina jednostronna        Spoina dwustronna

        z niepełnym przetopem